Doelstellingen

Het oudste gedeelte van het gebouw dateert uit 1956. In een periode van bijna 65 jaar is het gebouw meerdere keren uitgebouwd (1981 en 1986), waarmee het gebouw zijn huidige vorm heeft gekregen. Mede door veroudering, intensief gebruik en veranderende eisen ondersteunt het gebouw de activiteiten die er worden georganiseerd onvoldoende. Een ingrijpende verbouwing is derhalve noodzakelijk. Daarnaast biedt een dergelijk ingrijpende aanpak de mogelijkheid om door het verbeteren van de toegankelijkheid ook activiteiten aan te gaan bieden voor de mindervalide medemens. Last but not least, geeft het de mogelijkheid om de reeds unieke locatie (combinatie van terrein, gebouwen, kamp en stook faciliteiten), door deze verder open te stellen voor meervoudig gebruik, door te ontwikkelen naar een unieke fysieke ontmoetingsruimte voor Gorssel en omgeving.

Behouden huidige unieke functionaliteit

Om gebruikers haar activiteiten te kunnen laten organiseren is het noodzakelijk dat de functionaliteit op niveau blijft. Tot 2019 had Scouting IJsselgroep de luxe het alleenrecht te hebben op het gebruik van het terrein en de gebouwen aan de Kwekerijweg 5 te Gorssel. Omwille van het betaalbaar houden van het beheer & onderhoud van de Locatie, is eind 2018 besloten de locatie voor een breder publiek open te stellen. Vanaf 3 maart 2019 wordt de locatie tevens gebruikt voor de Buiten Schoolse Opvang (BSO) van Graaf Jantje.

Vergroten mogelijkheid tot participatie van mindervaliden

Het Troephuis dateert uit 1956 en is in de loop der tijden wel enigszins aangepast aan veranderende eisen, de specifieke eisen vanuit toegankelijkheid voor de mindervalide medemens zijn hierin echter nooit meegenomen. Hierdoor is het gebouw voor hen niet toegankelijk. Bij de nu geplande aanpak wordt daar nadrukkelijk invulling aan gegeven. Het plan voorziet in het realiseren van een mindervalide douche/toilet, weg nemen van drempels, verbreden van deuren, verstevigen van wanden door middel van lambrisering en een nieuwe entree aan de voorzijde van het gebouw. Daarnaast wordt de toegankelijkheid van de bestaande kampvuurkuil aangepast, zodat deze ook bereikbaar wordt met een rolstoel.

Ontwikkeling naar unieke fysieke ontmoetingsruimte

Scouting IJsselgroep wil met haar activiteiten een bijdrage leveren aan de vorming van de persoonlijkheid van haar leden. Actief samenspel met leeftijdsgenoten is daarbij een belangrijk element. Zij wil dit zo optimaal mogelijk faciliteren door binnen Gorssel en omgeving een unieke ontmoetingsruimte voor leeftijdsgenoten van de leden van de Scouting IJsselgroep te creëren. Er is nog ruimte voor gebruikers die tijdens de resterende daluren de locatie willen gebruiken, zodat de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten verder wordt gefaciliteerd en tevens de dekkingsgraad van het gebruik van de locatie significant verbetert. Uitgangspunt hierbij is dat het spel van Scouting hier geen hinder van ondervindt.